Betonová podlaha vs. Anhydrit

Rozhodujete se právě, jestli pro svůj domeček zvolit betonovou nebo anhydritovou podlahu? Připravili jsme pro Vás malé srovnání, abychom Vám ušetřili mnohahodinové hledání odpovědí na internetu a v odborné literatuře.

Mechanické vlastnosti

Beton je velmi pevný a stálý materiál. Při styku s vodou nedochází k žádné jeho deformaci. Anhydrit při kontaktu s vodou nabobtná a po čase zplesniví, rozsype se a ztratí svojí funkčnosti. Je to způsobeno tím, že anhydrit je pouze sádrovec.

Tepelné vlastnosti

Tepelná vodivost anhydritu je o 20 % vyšší než betonu. Betonová podlaha má však vyšší akumulaci tepla a tedy i setrvačnost udržení tepla.

Rovinnost a spády

Přestože se jedná o ruční práci, držení roviny je u nás samozřejmostí. Držíme rovinnost v normě 2mm na dvoumetrové lati. Anhydrit je sice samonivelační materiál, ale při tlaku na snížení ceny se zhoršují použité směsi a jeho samonivelace není ideální. Spádování samonivelačního materiálu není možné. U betonové podlahy nejsou spády žádnou překážkou. Při schnutí anhydritu může nastat problém při nedokonale promíchané směsi. I vystavení přímému slunci nebo průvan mohou způsobit nerovnoměrné schnutí a vznik možných nerovností. Naše směs je pouze vlhká, nikoliv tekutá, tudíž vysychání podlahy nezpůsobuje žádné problémy.

Dilatace a praskání betonu

Praskání je největší slabinou betonu. V průběhu zrání, hlavně první týden po položení betonové podlahy, dochází ke smršťování položeného materiálu a tím mohou vzniknout vlásečnicové trhliny. V čerstvém betonu se tedy musí vytvořit pracovní spáry. Dělají se ve dveřích, místnostech větších než 36 m2 a mezi topnými okruhy.

Rychlost zhotovení betonových podlah

Anhydritové podlahy se dá udělat až 1500 m2 za jediný den. My zhotovíme za stejný čas cca 200 m2. Pro zakázníka, který má rodinný domek je ovšem výsledek stejný, podlahy jsou hotové za jediný den. Před pokládkou anhydritu se musí vytvořit dokonalá igelitová vana (větší časová náročnost), aby anhydrit nikam nevytekl. My si položíme separační folii před pokládkou betonové podlahy.

Cena

Betonová podlaha Vás bude stát o 30 až 40 % levněji než anhydritová. Navíc na anhydrit je nutné použití speciálních lepidel na finální krytinu.

Žádat o cenovou nabídku

Jednotlivé podkategorie